Romquartz
 

 

Politica de calitate

S.C. ROM-QUARTZ S.A. a implementat sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001/2001.
Politica în domeniul calităţii este folosită de managementul organizaţiei ca un instrument de a conduce activitatea S.C. ROM-QUARTZ S.A. în vederea îmbunătăţirii performanţelor sale şi recunoaşterea competitivităţii organizaţiei pe plan naţional şi, în viitor, în spaţiul european.

Pentru organizaţia noastră calitatea reprezintă elementul fundamental în afaceri iar îmbunătăţirea calităţii este o sarcină permanentă pentru fiecare salariat. Managementul organizaţiei îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea politicii şi îndeplinirea obiectivelor în domeniul calităţii şi asigură independenţa de acţiune şi autoritatea organizatorică necesară personalului din organizaţie. Prin implementarea tuturor cerinţelor sistemului de management al calităţii, Directorul General garantează respectarea cerinţelor contractuale, a cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare privind desfăşurarea activităţilor de cercetare.

 

Despre noi
Descrierea activitatii
Politica de calitate
Angajari

 

 
Untitled Document
_____________________________________________________________________________________________________________

S.C. ROMQUARTZ S.A. | Stada Erou Iancu Nicolae nr. 126A – etaj 5, Cod postal 077190 Voluntari Ilfov, România, Telefon: 0214908074, fax: 0214908236, romquartz@minatech.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________