Romquartz
 

 

Descrierea activitatii

ROM-QUARTZ S.A. s-a implicat în ultimii ani în numeroase activităţi de studii şi cercetări ştiinţifice cu privire la realizarea unor dispozitive BAW (bulk acoustic wave) şi SAW (surface acoustic wave) pe baza unor materiale piezoelectrice alternative:

 • Materiale piezoelectrice clasice (factor de cuplaj -cel mai mare, comportare slabă în gama de temperatură)
  • Tantalat de Litiu - LiTaO3
  • Tetraborat de Litiu  - Li2B4O7
  • Niobat de Litiu - LiNbO3 (bune alternative pentru cuarţul monocristalin)
 • Materiale piezoelectrice noi
  • Langasit -La3Ga5SiO14,
  • Langatat -La3Ga5.5Ta5.5O14,
  • Langanit - La3Ga5.5Nb0.5O14 (temperaturi de lucru ridicate, factor de cuplaj superior cuarţului, preţ de cost rezonabil)
  • Niobat de potasiu – KNbO3
  • Galiu ortofosfat – GaPO4 (temperaturi de lucru ridicate, factor de cuplaj superior, pierderi intrinseci foarte mici, preţ de cost ridicat, dificil de procurat)

În mod special s-au iniţiat o serie de proiecte de cercetare pentru dezvoltarea unor senzori pe substrate piezoelectrice alternative cuarţului. S-au studiat diferite materiale (LiNbO3, GaPO4, cuarţ ST, langasit, LiTaO3) şi orientări în scopul de a determina cele mai senzitive tăieturi pentru dispozitivele BAW şi SAW (senzori de temperatură şi presiune, detecţie de gaze, chimici şi biosenzori, dispozitive de identificare, filtre şi oscilatoare):

 • Senzori de temperatură, presiune, chimici pe cuarţ ST sau materiale piezoelectrice alternative folosind undele de suprafată (SAW);
 • Dispozitive de identificare folosind undele acustice de suprafaţă;
 • Senzori de temperatură, presiune, chimici, bio pe diverse materiale piezoelectrice alternative (langasit, galiu ortofosfat) folosind dispozitive SAW.

În această activitate susţinută sunt implicate o serie de instituţii de cercetare cu prestigiu în domeniul materialelor piezoelectrice, a senzorilor, a tehnologiilor BAW şi SAW:

 1. Universitatea Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii;
 2. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Microtehnologie (IMT);
 3. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor;
 4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor;
 5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – Timişoara;
 6. A.S.R.O. – Bucureşti;
 7. I.C.E.  S.A. – Bucureşti.

Fiind partener cu aceste instituţii, ROM-QUARTZ a contribuit la finalizarea unor contracte de cercetare, cum ar fi:

 • EUREKA : "Depunere cu laseri pulsaţi, o nouă tehnică pentru acoperiri de materiale plane şi componente industriale în trei dimensiuni, la temperaturi joase” - partener
 • MATNANTECH : “Obţinerea, la temperaturi înalte, de noi materiale piezoelectrice de tip langasit, pentru realizarea componentelor  electronice profesionale, de mare stabilitate la temperaturi ridicate" - partener
 • MATNANTECH : "Tehnologii avansate de realizare a microtraductorior multifuncţionali pe substrat monocristalin piezoelectric cu aplicaţii în testarea şi monitorizarea calităţii produselor agroalimentare” – partener
 • CALIST: “Dezvoltarea şi armonizarea standardelor naţionale în domeniul dispozitivelor piezoelectrice”– partener şi deţinem secretariatul Comitetului Tehnic CT18 “Dispozitive piezoelectrice pentru controlul şi selecţia frecvenţei”
 • SECURITATE: “Senzori pentru detecţia agenţilor chimici de luptă” - partener
 • SECURITATE: “Dispozitiv hibrid cu senzori pentru identificare şi supraveghere“- partener

În acelaşi timp ROM-QUARTZ este implicată în următoarele Contracte de Cercetare aflate în derulare:

 • CEEX - 2005 “Microcristale piezoelectrice avansate cu structură α-cuarţ obţinute în condiţii hidrotermale extreme pentru electronică şi comunicaţii (PIEZOMAT)”
 • CEEX - 2005 “Microsisteme integrate de monitorizare în timp real a parametrilor de foraj pentru optimizarea exploatării resurselor petroliere (MICROSYSOIL)”
 • CEEX – 2006 “Influenţa defectelor intrinseci şi induse în cristalul de langasit asupra performanţelor structurilor rezonante piezoelectrice”
 • CEEX – 2006 “Noi tehnologii de obţinere a microbiosenzorilor pentru detecţia în timp real şi monitorizarea tuberculozei în grupuri cu potenţial de risc crescut (MICROBALERT}”
 • PN 1 – 2007  “Tehnologie pentru realizare arii de imunosenzori  miniaturizaţi pentru detecţia ierbicidelor (IMUNOSENSE)”
 • PN 1 – 2007 “Sistem de microsenzori piezoelectrici, de măsurare, analiză şi control multiparametru, integrat 3D (PIEZOSENZ)”
Despre noi
Descrierea activitatii
Politica de calitate
Angajari

 

 
Untitled Document
_____________________________________________________________________________________________________________

S.C. ROMQUARTZ S.A. | Stada Erou Iancu Nicolae nr. 126A – etaj 5, Cod postal 077190 Voluntari Ilfov, România, Telefon: 0214908074, fax: 0214908236, romquartz@minatech.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________