Evenimente
Link-uri utile
   

 

 

 

Obiectivele proiectului

Conform obiectivelor CEEX, scopul central al proiectului este crearea unei retele tehnologice care sa contribuie decisiv la integrarea comunitatii stiintifice si tehnologice romanesti in platforma tehnologica europeana (PTE) de nanoelectronica. Nanoelectronica face parte dintre tehnologiile noi, cu caracter revolutionar, mentionate ca atare in programul CEEX.

Reteaua propusa aici va contribui la integrarea in PTE Nanoelectronica prin:

a) dezvoltarea cercetarilor comune pe anumite tematici din Agenda de cercetare a PTE Nanoelectronica, uneori benefiiciind si de colaborari externe;
b) crearea unui sistem de facilitati experimentale si de calcul, care sa fie folosite in comun de partenerii din retea si in particular sa diversifice oferta pentru participarea la programele interne si internationale;
c) crearea si diversificarea unui sistem de servicii tehnologice si a unei oferte de transfer de tehnologie a retelei;
d) formarea de resurse umane;
e) crearea unei mase critice de resurse umane si materiale, prin colaborarea cu alte consortii finantate din proiecte nationale si europene, sporirea vizibilitatii in tara si in strainatate, si sprijin direct pentru participarea la activitatile PTE Nanoelectronica.

1) Un prim obiectiv al retelei RTN-NANOEL (care se realizeaza prin pachetele de activitati PA1-PA4, v. B.6) este ca urmare acela de a finata proiecte pilot, cu caracter exploratoriu (miniproiecte), in domeniile in care cercetatorii din Romania au sanse de a participa in continuare la programele europene. Fondurile pe fiecare miniproiect vor fi suficiente numai pentru o faza initiala a cercetarii, urmand sa fie completate ulterior din alte surse. Selectia acestei tematici a avut in vedere atat rezultatele din PC6 cat si cele din CEEX (v. B.2), precum si legaturile de parteneriat deja stabilite intre institute nationale, institutele Academiei Romane si universitati. Tematica (prezentata in B.4) a fost selectata foarte atent, avand in vedere prioritatile de cercetare mentionate prin agenda strategica a cercetarii facuta publica de platforma tehnologica de nanoelectronica in noiembrie 2005 si rezumata in B2.

2) Un al doilea obiectiv al retelei este crearea unei infrastructuri tip retea de facilitati (pe modelul existent in SUA, National Network of Nanotechnology Facilities), centrul de greutate al retelei fiind camera alba de la INCD-Microtehnologie (CO/P1). Pentru prima oara in Romania, in cadrul acestei facilitati va fi posibila o procesare avansata a nanomaterialelor si nanostructurilor, permitand realizarea de structuri integrate la un nivel de finete nemaiîntalnit pana acum in tara. Scopul acestei dotari nu este de a realiza produse ca atare (desi nici acest lucru nu poate fi exclus), ci de a crea o emulatie in echipe complexe, din diverse organizatii, care se ocupa de noi materiale, noi procese, noi structuri. Este o problema tehnica (PA 1), dar si de management (PA 8).
Un aspect cheie al acestei retele este cresterea interactiunii dintre cei care pot crea nanostructuri (CO/P1, P3, P5, P7) cei care dispun de o dotare de exceptie pentru elaborarea si caracterizarea de materiale avansate (P3, P6-P.9). Din acest punct de vedere, reteaua tehnologica are caracterul unei retele care ofera servicii stiintifice partenerilor, dar si altor organizatii, in principal cei care sunt la randul lor parteneri ai membrilor retelei in alte consortii finantate din programul CEEX. Deschiderea accesului la echipamente pentru cercetatorii din exterior are efecte benefice, inclusiv pentru colectivul “gazda”: se acumuleaza un “know-how” suplimentar, apar noi idei pentru propuneri.

3) Un al treilea obiectiv al proiectului este crearea (prin PA 5) a unui sistem de servicii tehnologice adresate firmelor interesate de domeniu. Aceste servicii sunt legate de competentele si dotarile actuale ale consortiului, inclusiv cele legate de proiectarea asistata de calculator. Aceste resurse sunt disponibile inca din 2006. Alte caracteristici ale proiectului sunt: (a) utilizarea unor entitati de transfer de tehnologie si inovare  deja existente (parc stiintific, Centrul de Transfer Tehnologic din sistemul INFRATECH, prin CO/P1, P2, v. PA 6), precum si (b) utilizarea conexiunilor internationale care permit asigurarea de servicii complexe pentru firmele care nu dispun de suficiente competente pentru a urmari un produs complex si cu atat mai putin de fonduri pe care sa le investeasca in cumpararea de noi linii tehnologice. Centrul romano-german (IMT-GTZ) care se lanseaza la 15 februarie 2006, precum si implicarea in sistemul de servicii EUROPRACTICE sunt cele mai elocvente exemple (dar nu singurele) pe care le aduce INCD-Microtehnologie (sau IMT, CO/P1).

4) Un alt obiectiv al acestei retele este asigurarea unei contributii semnificative la dezvoltarea resurselor umane, atat prin formarea multidisciplinara care rezulta din activitatea in comun a diverselor colective, cat si prin activitati de instruire de durata scurta sau medie care se adreseaza atat cercetarilor cat si intreprinzatorilor. Acestea din urma sunt urmarite prin PA 6, dar sistemul de cursuri “practice” preconizat (”hands-on” training) va beneficia de servicile dezvoltate prin obiectivul (c), in timp ce accesul la reteaua de facilitati (b), dar si activitatile in proiectele (a) sunt ideale pentru formarea multidisciplinara prin cercetare (training by research). 

5) In fine, crearea unui “rezervor de resurse umane si materiale”, a unei mase critice si a unei vizibilitati internationale se va baza pe sinergia cu alte proiecte si crearea unei retel “extinse”. In timp ce in selectia tematicii finantate din RTN-NANOEL s-a cautat sa se evite suprapunerea cu tematicile altor proiecte in curs de desfasurarea, reteaua extinsa, va cuprinde partenerii asociati va cuprinde cea mai mare parte a colectivelor de cercetare din institute si universitati, care pot aduce o contributie directa sau indirecta la programul de nanoelectronica. Diseminarea informatiei si promovarea (PA 7), dar si instruirea (PA 8) vor avea loc in acest cadru mult mai larg.

Rezultatele masurabile vor fi numar de lucrari stiintifice, numar de demonstratoare (pentru obiectivul a), numarul de facilitati tehnologice si de caracterizare puse la dispozitie de parteneri, numarul de experimente facute in comun utilizand aceste facilitati (obiectivul b); numarul de servicii tehnice puse la dispozitie de partenerii din consortiu pentru terti, numarul de servicii puse la dispozitie in comun, numarul de activitati asigurate (lucrari executate) numarul de studii de fezabilitate si alte activitati legate de transferul de tehnologie (obiectivul c); numarul de cursuri si de cursanti, numarul de stagii si durata totala a acestora, in om x luna (obiectivul d), numarul de retele asociate, numarul parteneri asociati, numarul de inscrieri in diverse baze de date, numarul de materiale de prezentare difuzate pe diverse canale de diseminare, numarul de participari la propuneri in PC7, numarul de participari la grupurile de lucru ale PTE Nanoelectronica (obiectivul e).

Proiectul RTN-NANOEL este strans corelat cu scopul si obiectivele competitiei CEEX, proiecte complexe. Scopul proiectului este de a concentra o masa critica de resurse umane si materiale in domeniul de nanoelectronica, tinta platformei tehnologice europene in domeniu (ENIAC), creand premisele pentru consolidarea unor activitati de durata in aceasta tehnologie  de varf  la care si Romania trebuie sa aiba acces (a se vedea mai jos). Colectivele de cercetare din reteaua tehnologica RTN sunt de mare valoare, dovada fiind lucrarile stiintifice si participarea la programele europene, precum si faptul ca ele beneficiaza de echipamente, aparatura si tehnica de calcul (inclusiv pachete software) de nivel mondial, achizionate recent. Focalizarea pe tematicile de cercetare definite in “Agenda strategica a cercetarii” (ENIAC, noiembrie 2005), va permite cresterea in timp, in contextul integrarii Europene, a resurselor umane si materiale. Orientarea se bazeaza pe politica UE in domeniu: daca facilitatile tehnologice la varf vor fi concentrate in trei centre de cercetare din Europa de vest (deschise pentru cooperare), in schimb atat cercetarea pe termen lung (pentru inovarea in fabricatie), cat si diversificarea produselor (prin proiectare) se va face se va desfasura pe un front larg: Romania are interesul de a fi parte a acestor procese.
Prin orientarea spre platforma tehnologica europeana de nanoelectronica, o tehnologie cheie pentru competitivitatea economica a Europei, acest proiect se racordeaza si la prioritatile, obiectivele si activitatile specifice ariei europene de cercetare. De remarcat ca “principalii actionari” ai platformei ENIAC vor fi aceia care vor determina tematica de cercetare din Programul Cadru 7. Participarea specialistilor romani la grupurile de lucru ale acestei platforme este de natura sa faciliteze colaborarile in formarea consortiilor din unele programe europene si sa asigure colaborarea directa cu unele firme din vestul Europei.

Obiectivele proiectului sunt legate de o activitate de cercetare si dezvoltare tehnologica variata, de mare complexitate, care include cercetare fundamentala si cercetare aplicativa la nivel precompetitiv, in domeniul cheie al tehnologiilor de varf. Proiectul urmareste integrarea unor activitati in consortiu: corelarea investitiilor, corelarea directiilor de cercetare, formarea multidisciplinara a noilor specialisti, organizarea de puncte de lucru in zona parcului stiintific MINATECH-RO (IMT si UPB), puncte de contact in principalele universitati.

 

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2008

Webmaster